Verket ble anlagt i 1875 på gården Kjølberg Nordre, like nord for Sellebak. Det var en innvandret sveitser, Andreas Kundert, en landbruksekspert, som kjøpte gården i midten på 1800-tallet, sammen med sønnen Johann Heinrich. Dennes sønn Kasper og svigersønnen Andreas Hansen bygde Kjølberg Teglverk på eiendommen med Kasper Kundert som disponent. Det ble "Kundertverket" i daglig tale.

Den første tiden ble det kun formet for hånd, både murstein og takstein. I 1890-årene ble det installert dampmaskin og kolbestempler. Det ble også maskinpresset takstein. Anton Syversens hånddrevne presse fra Torp Brugs teglverk (Wieleverket) havnet her. Også kalt Wiele-pressa. Kjølberg teglverk skal visstnok også være det første verket i distriktet som fikk innlagt elektrisitet.

I 1892 ble verket kjøpt av et aksjeselskap, med brødrene Kolstad, Hans Andersen m.fl. som eiere. Hans Andersen var disponent og etter hans død, sønnen H. R. Kjølberg.

Produksjonen øket sterkt, slik at man i 1896 måtte bygge en ekstra ringovn. Foruten det norske markedet og Skandinavia forøvrig forsøkte man seg med eksport bl.a. til Østersjølandene. Også dette verket ble overtatt av A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T) i 1909. I løpet av 1920-årene ebbet det etterhvert ut med leirfeltet, og i 1929 ble verket nedlagt. Det ble revet i løpet av 30-årene.

 

FylkeØstfold
KommuneFredrikstad
Etablert1875
Nedlagt1929
Beliggenhet
MerknadRingovner (2 stk)