Hans Zakariassen skriver i Teglindustriens Historie: "Per Heiberg, som tidligere drev Kjernsmo Gård, viste meg en gang en takstein som var laget på et bygdeverk på Kjernsmo gård. Det var et sted på eiendommen hvor det var funnet brent vrakgods. Beliggenheten kan omtrent stedfestes, men når dette teglverk var i drift, vet ingen. Etter vrakrestene tyder alt på at det her ble laget både takstein og murstein."

FylkeAkershus
KommuneNes
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetHaga