Den første teglsteinsproduksjonen i Jevnaker ble satt i gang på Jevnaker prestegård rundt 1776. Kilder forteller at sogneprest Ole Rein opprettet teglverket dette året.

Teglverket ble trolig opprettet for å skaffe stein til Hadelands Glassverk. Årlig produksjon i starten er angitt å være 24 000 takstein og 2 000 murstein. Hundre år senere, i 1875, er det to arbeidere ved verket med en produksjon på 10 000 takstein og 10 000 murstein.

Verket var trolig ute av produksjon rundt år 1800, men ble startet opp igjen av Lars Andreas Hammer i 1807. Hammer var forpakter og forvalter ved Hadelands Glassverk.

Etter Hammers tid var verket trolig drevet av svigersønnen, Hans Breien. I 1838 selger han Nedre Vang til Peter Christophersen Lie, og teglverket nevnes spesielt i kjøpekontrakten.

Peter Lie driver teglverket til ca 1875. Deretter tar sønnen Thorvald Lie over. Han driver frem til verket nedlegges på slutten av 1880-tallet.

Bilde viser omtrent området der teglverket skal ha ligget. Det sies at det skal finnes rester etter teglverket ned mot Brennaelva, rett overfor brua og vegkrysset ved Solbakken og tidligere Vangs mølle.

Kilde: Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland

FylkeOppland
KommuneJevnaker
Etablert1776
Nedlagt1885
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk