Det første teglverket på Hønefoss lå der hvor Grand Hotel ligger i dag, Stabellsgate 8, 3500 Hønefoss. Bildet viser parti fra gaten i dag, med hotellet midt i bildet til venstre. Tomten og verket ble ekspropriert i 1862 da jernbanen kom.

Verket må ha vært relativt lite og drevet periodisk. Det må ikke forveksles med Hønefoss teglverk og kalfabrikk.

FylkeBuskerud
KommuneRingerike
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet