Dette var et lite gårdsteglverk på øya Holmen i en sidegren av Glomma, nemlig Nipa. Navnet på verket er ukjent, men her kalt Holmen teglverk etter øya den ligger på. Her tok de ut leire som ble formet til takstein og murstein. De ferdige produktene ble visstnok rodd til Glengshølen i Sarpsborg. Det finnes så vidt noen rester av ovnen. Det ligger mye "vrak" fra produksjonen i en skråning på nedsiden av ovnen.

Kilde og fotografier: Knut Olav Holmen

FylkeØstfold
KommuneSarpsborg
Etablert1800-tallet (?)
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk