I 1739 kom det en ny industri til Ulefossområdet. Herman Leopoldus Løvenskiold eide jernverk og sager. Nå satte han i gang et teglverk i tillegg. Vannet fra fossen var drivkraft for leirkvernene. Leira ble hentet opp fra elvebunnen. Når leira skulle brennes, brukte de sagflis og annet avfall fra sagbruket i ovnen.

Ukjent om dette er det samme som Flåbygd teglverk.

FylkeTelemark
KommuneNome
Etablert1739
Nedlagt1800-tallet (?)
Beliggenhet