Hole teglverk (Fossheim Bruk) i øvre Sigdal er et av de eldste industrielle anlegg i bygda. Teglverksdriften har røtter tilbake til 1758 da Mathias Heiberg Bache kjøpte Hole gård. Senere, i 1765, overtok kanselliråd Gert Falck den kjente Sigdals-gården. Da var det allerede kommet opp mange bygninger, samt et teglverk og tjæreverk. 29 år senere, i 1793 var en teglovn og to dobbelte og en enkelt tjæreovn i drift.

Det findes taksten fra omkring 1770, da sakfører Jordhei drev leirmøllen ved hestevandring. Omkring 1800 begynte man å drive leirmøllen med vannkraft (vannhjul), men brenningen foregikk helt til 1905 i såkalte tyske høyovner.

Produksjonen på 1800-tallet angis til ca. til 30-40 000 stein per år. I 1902 kjøpte S.N. Kvisle teglverket med vannfallet og la om driften. Fra denne tid går teglverket under navnet Fosheim Teglværk, Sag og Høvel.

Kilde: Mørch, Andreas. (1914). Sigdal og Eggedal: historisk beretning : [1] : Sigdal og Eggedal historisk beretning. Drammen: Sigdal og Eggedal historielag.

FylkeBuskerud
KommuneSigdal
Etablert1758
Nedlagt1960-årene
Beliggenhet
MerknadTyske høyovner