I 1807 kjøper Abraham Pihl (1756-1821) gården Heggvin-Oppsal i Vang, Hedmark. Han forandrer senere gårdsnavnet til Alderslyst. Mens Pihl bor på Heggvin-Oppsal driver han et lite teglverk på gården. Når han flytter fra Heggvin-Oppsal til Arnkvern gård i 1812 tar han noe av teglverksutstyret med seg.

Prost Abraham Pihl forteller selv om driften på Heggvin-Oppsal at "teglverket allerede leverer gode, veldekkende takstein som ikke har vært brukt på Hedmarken før nå". (Knut Imerslund 2010, Abraham Pihl, Oplandske Bokforlag, side 91).

Se også Vang teglverk.

FylkeHedmark
KommuneHamar
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet