På Hamar ble det benyttet teglstein på 1500-tallet. Dette teglbrenneriet ble rasert i 1567, og etter dette var det ikke registrert noen teglproduksjon i Hedmark før på midten av 1700-tallet.

Det berettes forøvrig om svært gamle teglbrennerier i Hamar-traktene. I bygdeboken for Furnes nevnes det at ved byggearbeider i den gamle Hamar-kaupangen ble det benyttet teglstein så tidlig som på 1200-tallet. Man antar at den ble brent like i nærheten, hvor det var rikelig med leire.

FylkeHedmark
KommuneHamar
Etablert1500-tallet
Nedlagt1567
Beliggenhet