Teglverket tilhørte garden Halvorsbøle og ble trolig etablert i 1834. Verket var et typisk gårdsteglverk med periodisk ovn.

Kilder forteller at verket leverte endel mur- og takstein til Tingelstad kirke i 1866. Statistikkoppgaven for årene 1866-1870 oppgir en kapasitet på 40 000 stein per år, med seks arbeidere. Det var med andre ord et relativt betydelig verk på den tiden.

Kjente eiere av verket:

  • 1840: Ellen Andersen Elnæs/Halvorsbøle
  • 1846-1870: Anders Ellensen Halvorsbøle
  • 1875: Tollef Onsager og Ole Hansen Elnæs
  • 1885: Ole Hansen Elnæs (også deleier i Onsager teglverk)

Kilde: Lars Peder Skute (2022): En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland.

FylkeOppland
KommuneJevnaker / Gran
Etablert1834
Nedlagt1880
BeliggenhetVerkestueåkeren, Vestre Gran
MerknadKasseovn