Hakadals Verk ble grunnlagt rundt 1550 og er et av landets tidligste jernverk. I tilknytning til jernverket ble det på 1700-tallet bygget et teglverk, trolig for å skaffe takstein og murstein til eget bruk. Opprinnelig var det flere hus tilknyttet teglverket, men kun ovnshuset står tilbake i dag. Yttermuren måler ca. 16x18 meter. 

Ovnshuset er trolig fra tidlig 1800-tallet. Det er dokumentert at huset stod der i 1827. Selve ovnen har vært kvadratisk på ca. 10x10 meter og bygget i stein/mur på innsiden, men det er få spor etter ovnen i dag. I motsetning til mange andre periodiske ovner på denne tiden, gikk man her inn i bygningen for å fyre. Ovnen har forøvrig vært relativt stor sammenlignet med andre ovner fra samme tid, som ofte målte ca. 5x5 meter.

Se lokalhistoriewiki.no og Bygdebok for Nittedal og Hakadal (1968)

FylkeAkershus
KommuneNittedal
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet
BeliggenhetGreveveien 41, 1488 Hakadal