Omkring år 1800 ble det startet et lite teglverk ved noen leirforekomster som ligger på Bjørkhaug nedenfor Furehaug. Det skal ha vært Torgeir Nes fra Luster som eide verket, og Mari Håkonsdotter, enke etter Paul Sviggo, som drev det. Ved teglverket ble det brent både murstein og takstein. Taksteinene var av god kvalitet, og fremdeles kan det finnes takstein fra det lokale teglverket på hus i Hafslo-bygdene.

Leire- og grustaket ved Furehaug ble kjøpt av Luster kommune i 1950 og brukt til grusing av kommunale veier.

FylkeSogn og Fjordane
KommuneLuster
Etablert1800-tallet
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet