Grini Teglverk ble anlagt av Peder Anker i 1790 for produksjon av mur- og takstein til utbygging av Bogstad.

Teglverket lå like vest for Lysakerelva, der veien og T-banen krysser elven. Et mer moderne teglverk, anlagt i 1876, ble nedlagt i 1902. Murstein, takstein og dreneringsrørene fra teglverket på Grini var rettet mot markedet i Kristiania.

Arbeiderboligen, en stor rød trebygning kalt Verket, Grinidammen 1, står fortsatt. På teglverkstomten var det en periode tennisbaner, disse er nå erstattet av to tomannsboliger.

FylkeAkershus
KommuneBærum
Etablert1790 (1876)
Nedlagt1902
Beliggenhet
MerknadRingovn (?)