Rasmus Sørensen Gjesdal etablerte og drev dette teglverket på gården Gjesdal. Han var født i 1802 og overtok gården i 1835. Han bygde da teglverk ved bekken som rant over eiendommen på Gjesdal.

Teglverket må ha vært i drift fra 1840-årene, da man vet at det var takstein fra dette verket som ble lagt på Gjesdal kirke i 1848. Man finner Herredstyrevedtak i Gjesdal om at den mottatte taksteinen skulle telles. Dette vedtaket er fra 30. januar 1849.

Det var produksjon av både takstein og murstein på Gjesdal, og det var også et visst salg til Sandnes eller til utskiping fra Sandnes. Dette vet man fordi verket i en tid hadde en okse til å dra kjerra med teglprodukter fra Gjesdal til Sandnes. Teglverket på Gjesdal var i drift til omkring 1910.

Kilde: Eggebø, Aksel, & Frafjord, Daniel. (1987). Det begynte med leir : leirindustriens historie på Sandnes gjennom 200 år. Stavanger: Dreyer bok.

FylkeRogaland
KommuneGjesdal
Etablert1840-årene
Nedlagt1910
Beliggenhet