Fron teglverk på Nesset ble anlagt av Peder Schøyen d.y. i 1790-årene. I 1816 overtok Ole Peter Brandt verket. Verket lå ved elveutløpet ved Bunnefjorden. Det var til å begynne med et lite gårdsverk, men hadde mot slutten av 1800-tallet kapasitet på ca. 1 millioner enheter pr år. Verket hadde da en liten ringovn av dansk fabrikat. Produktene har vært både murstein, takstein og drensrør. Verket var i drift til 1937.

Fra Froens teglverk ble det levert mye teglstein til Oslo, bl.a. til slottet da det ble bygd i 1840-årene. En nevneverdig historie fra verket er om den arbeidsomme Nils Kristoffersen. Han var i Peder Schøyens tjeneste og arbeidet mye på teglverket. I 1812 fikk han oppgjør for å ha laget 10 625 takstein og 8 300 murstein, samt for å ha brent 19 500 takstein og 20 400 murstein.

Teglverket hørte til Froen gård. Froen er den største gården i Frogn. Den er også en av de eldste. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige ferdselsåre mellom Oslo og det vestlige Follo gikk forbi gården. Først i årene 1867—69 ble veien lagt langs vestsiden av Årungen.

Etter forbudet mot krum takstein rundt omkring i landet, så ser vi også at "Bundefjordens Forblend- og Teglstensfabrik" fikk godkjent sin flate takstein i departementet. (Hentet fra bl.a. bystyresaker i Moss 1907). Dette er trolig det samme verket som Froen teglverk.

FylkeAkershus
KommuneFrogn
Etablert1790-årene
Nedlagt1937
Beliggenhet
MerknadRingovn (fra 1890-årene)