I 1898 ble det startet et nytt verk på Fallaksø, omtrent på samme sted hvor Fallaksø gamle teglverk hadde stått. Her var det maskinell forming av mursteinen og ringovn. Kapasiteten var 3-4 millioner stein pr. år. Verket ble en skuffelse, og driften stanset allerede året etter. Det kom ikke i drift igjen og ble senere revet. Eiere var et aksjeselskap med Leonard Svane fra Christiania som disponent og hovedaksjonær.

FylkeBuskerud
KommuneNedre Eiker
Etablert1898
Nedlagt1899
Beliggenhet
MerknadRingovn