Teglverket på Elvenengen Gård, Haga, ble satt opp og drevet av to svensker. Det kan ikke tidfestes, men etter utsagn var det ikke i drift mange år. Rester etter brent avfall kan tyde på at det her bare ble laget murstein, fremstillet ved banking. Teglverket skal ha vært meget primitivt. Det lå like sydvest for alleen ned til Elvengen gård, ovnen lå nærmest alleen. Leirfeltet er ennå tydelig synlig, og det bærer idag navnet Verkensbrønnen.

FylkeAkershus
KommuneNes
Etablert1800-tallet(?)
Nedlagt1800-tallet(?)
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk