I årboka "Langs Lågen 2009" nevnes at det i 1774 var ett teglverk på Eiker (det vi her har kalt Eiker teglverk I) og to i 1784 (dette, i tillegg til det eldre Eiker Teglverk I). Et av Eikers teglverk ble drevet av Monsieur Fenniger, i følge Hans Strøms beskrivelse i 1784.

Se også vedlegget til Styrstua teglverk.

FylkeBuskerud
KommuneØvre Eiker
Etablert1700-tallet
Nedlagt1800-tallet (?)
Beliggenhet
MerknadGårdsteglverk