Drømtorp teglverk lå ikke langt fra Ski stasjon. Det hørte også et sagbruk til eiendommen, Drømtorp bruk. Verket ble startet av brukseier Juelsen i midten av 1930-årene. Det ble produsert murstein og drensrør. Verket hadde strengpresser og ringovn. Alt ble tørket i hus.

Leira var ikke av så god kvalitet. Den inneholdt mye stein, så slitasjen ble stor på valseverk og maskineri forøvrig.

I slutten av 1930-årene kom bedriften i vanskeligheter og arbeiderne gikk inn som medinteressenter for å sikre sine arbeidsplasser. Norsk Bygningsarbeiderforbund stilte seg som garantist for lån. Da krigen var over, gikk selskapet i oppløsning, og for å berge noe av garantisummen, overtok Bygningsarbeiderforbundet verket og drev det i noen år. Etterhvert ble det imidlertid mangel på arbeidskraft, og verket ble nedlagt i siste halvdel av 1940-årene.

FylkeAkershus
KommuneSki
Etablert1930-tallet
Nedlagt1940-tallet
BeliggenhetTeglveien i Ski
MerknadRingovn