Det nordenfjeldske teglverk AS lå på Sandstrand i Skånland kommune. Verket ble startet i 1942 av interessenter på stedet og dessuten fra Oslo, bl.a. jernvarefirmaet Fagerli & Co. Produktet var bare murstein, med marked i Nordland, Troms og Finnmark. Det var direktør Fr. Claudi, Spikkestad Aktieteglverk som sto for prosjekteringen av verket.

Formingsmaskinen var strengpresse med halvautomatisk kappebord. Tørkingen foregikk i utestående tørkereoler hvor det ble benyttet automatiske bortsettingsvogoer. Ovnen var en ringovn. Man hadde en leirsilo som man fylte i den tørre og frostfrie årstiden så man kunne oppnå helårsdrift i en viss utstrekning. Et mindre tørkeanlegg ble også bygd i 3. etasje over ringovnen, hvor man benyttet spillvarmen fra denne i den kalde årstiden. Kapasiteten var 3,5-4 millioner stein.

I den store gjenoppbyggingsperioden etter krigen gikk bedriften med brukbart økonomisk resultat i endel år, men etterhvert som de nye bygningsmaterialene kom, endret stillingen seg. Bedriften begynte å arbeidet tungt, i 1960-årene ble situasjonen prekær og i 1970 gikk den konkurs.

Etter en tid overtok et nytt selskap bedriften, en av de gamle eierne, en representant fra Harstad og en fra Skånland kommune. Verket ble drevet i tre år til vinteren 1975. Da stoppet det pånytt, og Skånland kommune kjøpte hele eiendommen.

Verket forsøkte i en kortere periode med produksjon av garnstein og brente dessuten endel kalk i ringovnen, men uten hell.

Etter endel økonomiske vanskeligheter ble bedriften overatt av A/S Norsk Leca som rev bygningene og bygde nytt lager på tomten. (Kilde K.A. Fossum)

FylkeTroms
KommuneSkånland
Etablert1942
Nedlagt1975
Beliggenhet
MerknadRingovn