Ingeniør Arne Claudi, tidligere Spikkestad teglverk, opplyser at det litt nord om Mosjøen, på Dalenget i Kulstad, lå et lite verk, hvor det ble produsert både takstein, murstein og drensrør. Det ble drevet av en proprietær Holst og var i drift fra ca. 1865 til slutten av 1880-årene. Arbeidsstokken var visstnok bare 4-6 mann.

Kilde: Zakariassen, Hans. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

FylkeNordland
KommuneVefsn
Etablert1865
Nedlagt1880-årene
Beliggenhet