Fra 1890 og frem til 1900, under høykonjunkturen for teglverkene, ble det anlagt tre verk i Eidsvoll (fra før hadde man Eidsvolls Værks teglverk). Det første, Bådshaug Teglverk A/S, ble anlagt av Ole Olsen Okgarn i 1892. Det lå ca. 1,5 km. nord for Eidsvoll stasjon, ut mot Vorma. De to andre var Lynesdalen teglverk (1896) og Vormen teglverk (1899).

Disse tre verkene ved Vorma, som tilsammen hadde en kapasitet på ca. 11 millioner enheter, ble i 1900 slått sammen til ett selskap: A/S Vormen forenede teglverker, med kammerherre Haaken Mathiesen som hovedaksjonær.

FylkeAkershus
KommuneEidsvoll
Etablert1892
Nedlagt1960 (brann)
Beliggenhet
MerknadRingovn