Det første teglverket i Ullensaker ble anlagt i 1763, av oberst Schested på Brotnu. Produksjonen var beregnet til ca. 300.000 stein pr. år. I takstpapirene over bygdens gårder i 1803 ble det betegnet som "nogenledes betydelig teglverk".

Har du mer informasjon om dette teglverket, vennligst gi oss tilbakemelding.

Kilde: Zakariassen, H. (1980). Teglindustriens historie. Oslo: Dreyer.

FylkeAkershus
KommuneUllensaker
Etablert1763
Nedlagt1800-tallet
Beliggenhet