Fabrikeier Lauritz Benedictus Schibbye, født 21. juli 1822 og død 29. november 1906. Gift med Antoinette Wilhelmine Solner, født 14. august 1823 og død 20. mai 1906.

Akersposten skriver i anledning Schibbyes 84 års dag at det "er ingen her i landet som har brandt saa mange sten som gamle Schibbye."

Aftenpostens nekrolog skrev: Verkseier Schibbye var et udpraget karaktermenneske, og en kraftig personlighet, bestemt i meninger og i besiddelse av en energi som drev dem igjennem. Som stor arbeidsherre, der sysselsatte en betydelig arbeidsstok, der ikke altid rekruteredes af de bedste elementer, hadde han en vanskelig opgave men han loftet den, og hans arbeidere vidste, at de i ham hadde en støtte, som de kunne stole på. Han viste da ogsaa baade i ord og gjerning, at arbeidernes vel laa ham paa hjertet. Lauritz Benedictus Schibbye der var født i Danmark i 1822 kom til landet i 19 aars alderen. Han var først branderilærling hos Tandberg i Hurdalen og blev senere branderimester. Imidlertid opgav han straks denne bedrift og oprettede en jernvareforretning i Christiania. Denne drev han endel aar.

For omkring 50 aar siden gik han over i den virksomhet som skulle bli hans livsgjerning, nemlig tegleverksindustrien. Han forpagtede Kværner tegleverk som eides av Onsum. Senere forpagtede han saa Normandslokkens tegelverk. I 1855 kjøpte han Ensjøe teglverk som han eide til 1891 da det overdroges til sønnen Hjalmar Schibbye der fremdeles driver det. (1906). Fra Ensjøe teglverk er der i årenes løb levereret en masse sten til offentlige og private bygninger i Kristiania. Fra de senere kan saaledes navnes "Nationalteatret, Regjeringsbygningen, Dittenkomplekset, Creditbanken, Haandverks og industriforeningen og delvis Frimurerlogen" og mange andre.

Kilde: Schibbye, Lauritz Benedictus. (1965). Stamfadern for slägten Schibbye i Norge og Sverige var Fabrikeier Lauritz Benediktus Schibbye på Ensjö gård i Østre Aker, Christiania og det er om hans slägt denne bok handler. Sundsvall.