Edvard Christopher Eger Stenersen (7.7.1891 - 25.2.1967) var sønn av teglverkseier Wilhelm Stenersen. Sønnen Edvard avla examen artium på Aars og Voss gymnasium og studerte deretter ved Kristiania Tekniske skole og gikk så på Treiders Handelsskole. Under et utenlandsopphold studerte han teglverksindustri, særlig i Sverige. Han ble trolig utdannet til Tegelmästare ved Försökstegelbruket i Svedala. Mange nordmenn dro dit da det ikke var teglmesterutdanning i Norge. Edvard Stenersen var i en årrekke driftsbestyrer ved verket til sin far, Høyenhall teglverk. Senere ble han avdelingssjef ved Sørensen og Balchens bilforretning inntil 1931. Da deltok han i driften av Tveten gård.

På denne siden ligger et håndskrevet dokument som Stenersen trolig har skrevet rundt 1915 da han var teglverkstudent i Sverige.