En av dem som sto sentralt i teglverkenes historie i Fredrikstad, var disponent ved A/S F.f.T., Håkon Evensen. Han begynte 18. oktober 1918 ved selskapets kontor og gikk gradene: begynte som kontorist, var kontorsjef i mange år, for tilslutt å rykke opp til disponent i 1942. Seksti år i teglverkenes tjeneste.

Når man hører på teglsteinsforhandlere over det ganske land, får man inntrykk av at A/S F.f.T. er disponent Evensen. Men så har han også hatt dem "i tale" - fra lengst i nord til lengst i sør - i en menneskealder. Alle i bedriften som av en eller annen grunn har hatt et ærend til teglverkskontoret, kunne alltid regne med å treffe - kontorsjefen eller disponenten - Håkon Evensen, like elskverdig og imøtekommende.

Både i embeds medfør og ute i organisasjoner og i kollegialt samvær, alltid den omtenksomme og hjelpsomme. En sjelden mann. Det er sikkert ingen som sterkere beklager den negative utvikling som har funnet sted ved teglverkene i Fredrikstad enn nettopp Evensen, men det har så visst ikke stått på hans innsats.

Han har i seksti år satt hele sin arbeidskraft inn og stått last og brast med sin bedrift og i et samarbeid med de mange ansatte gjennom årene uten mislyd. Når han går fra borde, kan han gjøre det med rolig samvittighet og med venner overalt.

Kilde: Hans Zakariassen "Teglindustriens Historie"