Over 90 prosent av produksjonen ved norske teglverk var murstein, takstein og drensrør. For de fleste teglverk utgjorde dette opp mot 100 prosent av produksjonen. Men opp gjennom årene har ulike teglverk forsøkt seg med andre teglprodukter som mellomveggsplater, marktegl, kvadratisk tegl etc. Nedenfor ser vi på noen av produktene som har vært solgt i Norge.

Stubbloftsleire

Dette var et restprodukt (ubrent leire) som ble brukt som fyllmasse mellom etasjer i boligbygg.

Tennisbanemel

Det knuste, brente avfallet fra teglindustrien (chamotten) var et biprodukt som ble solgt som tennisbanemel i gamle dager.

Hullsteinsblokker, etasjeskiller

Som en del av moderniseringen etter 2. verdenskrig ble det eksperimentert med ulike mursteinsblokker (Røseler, Bauma m.fl.). Disse var direkte konkurrenter til Leca, men slo aldri helt an i Norge. I andre land har disse imidlertid blitt populære.

Radialstein

Radialstein er murstein som er avrundet slik at de kan legges i sirkel. Brukes f.eks. i muring av runde skorsteiner og piper. Det har vært liten produksjon av radialstein ved norske teglverk, selv om Hønefoss Teglverk og Kalkfabrikk begynte med dette så tidlig som i 1927. Før det måtte man importere radialstein fra bl.a. Sverige.

Lettegl

Eller Sterk&Lett-stein. En populær nyvinning fra 1930-tallet.

Garnstein

Et lite, men viktig produkt ved enkelte teglverk.

Poroton

Bratsberg Teglverk gjorde de første forsøk med Poroton i 1971. Poroton er en måte å fremstille tegl-blokker på, patentert av den svenske ingeniøren Sven Fernhov. Leiren tilsettes polystrenplast, som fører til porer i teglen, og at man for et lettegl med meget lav romvekt. Blokkene kan dermd konkurrere med bl.a. Leca-blokker, men fikk aldri samme fotfeste i det norske markedet som disse.

Teglstaver

På 1900-tallet eksprimenterte man med ulike teglformater. En variant var teglstaven som kunne brukes til fasadekledning av betongbygninger. Et teglverk i Sverige leverte staver med 4,5 x 4 x 25 cm. De hadde tverrgående ribber på undersiden for å binde bedre til murverket. Det er blitt oppgitt av bekledningen er mer frostbestandig enn vanlig puss.