Det aller første trinnet i teglproduksjon er utgraving av leire. Til å begynne med foregikk dette manuelt, med spader og trillebår. Etterhvert fikk de største verkene gravemaskin og kabelbane.

Den typiske gravemaskinen ved et teglverk var paternosterverk. Dette var en maskinell innretning som besto av et bånd med bøttelignende gripere for kontinuerlig massetransport.