I muffelovnen, som er en variant av flammeovn, brennes godset i et isolert kammer. På denne måten beskyttes teglet fullstendig fra å komme i kontakt med flammer og røykgasser. Muffelovner ble ofte brukt ved glasering av takstein og annet keramisk materialet. Muffelovner har så vidt vi vet ikke vært i bruk i norsk teglindustri.