I 1937 etablerer Cato Herulf Evensen sitt eget selskap i en alder av 24 år. Selskapets første produkter var varmeskap for avspenning, herding og emaljering. I denne sammenheng er selskapet først og fremst kjent for sine tunnelovner for teglbrenning.

De eldre teglverkene i Norge så med skepsis på de nye tunnelovnene. På 1950-tallet var det ikke mange tunnelovner å høste erfaring fra. Men i ettertid er det lett å se at tunnelovner var et nødvendig og riktig skritt fremover. 

Følgende teglverk fikk tunnelovn fra C.H. Evensen:

  • Ganns potteri- og teglverk (1953). Elektrisk og oljefyrt.
  • Bratsberg Teglverk (1957). Oljefyrt.
  • Innherad Teglverk (1958). Oljefyrt.
  • Graverens Teglverk nr. 2 (1959). Oljefyrt.
  • Nes Teglverk, Åndalsnes (1959). Oljefyrt.
  • Helgeland Teglverk (1960). Oljefyrt.

C. H. Evensen Industriovner eksisterer fremdeles, se nettside.