Norsk teglindustri har produsert flere hundre millioner murstein og takstein til kjente og mindre kjente norske bygg. De færreste vet i dag hvilket teglverk som sto for produksjonen av steinen til disse byggene. Her ønsker vi å synliggjøre denne siden av norsk bygnings- og industrihistorie.

Search:
Historisk bygg Teglstein fra:
Telegrafen, Bergen

Helle teglverk leverte stein til Telegrafbygningen i Bergen på 1920-tallet.

Arendal nye kirke

Skarpnes teglverk leverte bakmurstein til Trefoldighetskirken i 1880-årene

Kristiansand Domkirke

Skarpnes teglverk leverte stein til Kristiansand Domkirke fordi den skulle pusses utvendig.

Arendal nye sykehus

Skarpnes teglverk leverte stein til sykehuset som stod ferdig i 1920

Wahls skole, Oslo

Christiania Portland Cementfabrikk leverte forblendingsstein til Wahls skole på Tøyen i Oslo.

Universitetet i Oslo, Blindern

Åserud teglverk m.fl. har levert murstein til Blindern.

Universitetet i Oslo, Sentrum

Svendengen teglverk leverte sin første produksjon til Universitetet i Oslo.

Trones gård, Verdal

Innherad teglverk har levert murstein til gården.

Tollboden, Oslo

Christiania Portland Cementfabrikk leverte fasadestein til tollboden.

Stortinget, Oslo

Teglstein ble levert fra Flensburg og Altona i dagens Tyskland. Ensjø teglverk oppgis av og til feilaktig som leverandør.

Stortingsbygningen, Karl Johans gate 22 i Oslo, sto ferdig og ble tatt i bruk 5. mars 1866. Bygningen er tegnet av den svenske arkitekt Emil Victor Langlet. Bygningen er hovedsete for Norges nasjonalforsamling, Stortinget.

Enkelte kilder oppgir at teglstein ble levert fra Ensjø Teglverk. Det er mulig at bærevegger og indre struktur har fått teglstein fra Ensjø teglverk, men i sin bok «Stortingets hus» (1953) skriver Wilhelm Haffner følgende: "Gul, presset murstein ble brukt til bygningens ytre. Denne sten kunne ikke fåes ved norske teglverker og ble levert dels fra Flensburg og dels fra Altona." (Wilhelm Haffner 1953, s. 75).

Solli brannstasjon, Oslo

Christiania Portland Cementfabrikk leverte forblendingsstein til stasjonen.

Skien kirke, Telemark

Borgestad teglverk leverte originalsteinen. Bratsberg teglverk, Lunde sto for rehabiliteringen.

Rogaland teater, Stavanger

Malde teglverk leverte murstein til Rogaland teater.

Rikshospitalet i Pilestredet, Oslo

Svendengen teglverk leverte teglstein til Rikshospitalet i Pilestredet.

Oslo trygdekasse

Hovin teglverk leverte murstein til Tordenskioldsgate 12.

Oslo Spektrum

Alna teglverk (Nes) leverte murstein til Oslo Spektrum.

Oslo rådhus

Hovin teglverk m.fl. leverte fasadestein til Oslo Rådhus.

NTNU Gløshaugen (NTH), Trondheim

Trondhjems aktieteglverk leverte murstein til Norges tekniske høgskole.

Nationaltheatret, Oslo

Teglsteinen er trolig importert.

Lade kirke, Trondheim

Baklandet teglverk leverte takstein til kirken på 1700-tallet.

Kunstnernes hus, Oslo

Spikkestad teglverk leverte fasadestein til Kunstnernes hus.

Kongsberg kirke, Buskerud

Styrstua teglverk leverte murstein til kirken.

Hovin kirke, Spydeberg

Voyen teglverk (Vøyen) leverte takstein til restaureringen på 1860-tallet.

Hersleb skole, Oslo

Åserud teglverk leverte trolig takstein til skolen.

Gjesdal kyrkje, Stavanger

Gjesdal teglverk leverte takstein til kirken.

Furnes kirke, Hedmark

Arnkvernverket leverte stein til Furnes kirke.

Fritjof Nansens plass 2

Spikkestad teglverk leverte murstein til ringbygningen rundt Oslo Rådhus.

Erkebispegården i Trondheim

Baklandet teglverk leverte murstein til både innvendige og utvendige vegger.

Dikemark sykehus, Asker

Spikkestad teglverk leverte murstein til det nye sykehuset i Asker.

Det kongelige slott, Oslo

Froen teglverk (Fron) leverte murstein til slottet.

Botsfengselet i Oslo

Svendengen teglverk leverte murstein til Botsfengselet i Oslo.

Bogstad gård, Oslo

Grini teglverk produserte både mur- og takstein til Bogstad Gård.

Ås kirke, Akershus

Dylterud teglverk leverte murstein til kirken i 1867.