Rundt Trondheimsfjorden og ellers i Trøndelag er det svært rike leirforekomster. I tillegg er leira i Trøndelag er spesielt tykk, og tykkes i Værnesområdet der elva har munnet ut i to-tre tusen år. Enkelte steder finnes det leire i 200 meters tykkelse før man når fast fjell.

Det er spesielt områdene rundt Trondheimsfjorden som er rike på leire. Både Steinkjer og Stjørdal har vært store teglprodusenter i Trøndelag. Stjørdal er i tillegg kjent for sin keramikkproduksjon. Her var leiren spesielt fin. Det siste og mest moderne verket lå i Verdal.

 

 

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Spillum teglverk & rørfabrik 1800-tallet? 1910 (ca) Namsos
Rostad gårds teglverk 1800-tallet 1800-tallet (?) Inderøy Verkensmyra Gårdsteglverk
Værnes teglverk 1800-tallet 1800-tallet Stjørdal Kun drensrør
Trondhjems aktieteglverk 1890 (1277) 1970 Trondheim Ringovn (fra 1868)
Trana teglverk 1899 1970 Steinkjer Ringovn
Teglverket på Naust (Reinskloster) 1770 1866 Rissa
Teglverket på Huus 1700-tallet 1770 Stjørdal
Tangen bruk og teglverk (Stjørdal) 1740-årene 1960-årene Stjørdal Ringovn
Strinden teglverk 1899 1970-årene Trondheim Strinda Ringovner (2 stk)
Strinden gamle teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Trondheim Strinda Gårdsteglverk
Steinkjergården teglverk 1853 1868 Steinkjer Gårdsteglverk
Stadsbygd teglverk (Fosen teglverk) 1900 (?) 1950-årene Rissa? Stadsbygd Ringovn
Rødde/Lånke teglverk 1805 1800-tallet Stjørdal
Ryan teglverk I 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Steinkjer Sparbu
Ryan teglverk II 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Steinkjer Sparbu
Reppe teglverk og kalksandstensfabrik 1889 1914 (ca) Stjørdal Hell Ringovn
Ranheim teglverk 1898 1916 Trondheim Strinda Ringovn
Nidaros teglverk 1899 1925 Trondheim Lille Lade, gnr. 2 bnr. 2
Mæle/Ree teglverk 1860 1883 Stjørdal
Lundamo (Lundemo) teglverk 1850 1965 Melhus Horg Ringovn (fra 1860-tallet)
Levanger teglverk 1898 1900 (?) Levanger
Laup teglverk 1897 1956 Steinkjer Stod Ringovn
Kvam teglverk 1856 (ca) 1800-tallet Steinkjer
Kielland sag og teglverk 1800-tallet 1910 (?) Malvik Hommelvik Ringovn (fra 1899)
Innherad teglverk 1959 1984 Verdal Stiklestad Tunellovn
Ilsviken teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Trondheim Gårdsteglverk
Hell teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Stjørdal
Haug teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Hafstad teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Vekre teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer Sparbu
Øvre Mære teglverk 1830-årene 1908 Steinkjer Sparbu
Lånke teglverk 1800-tallet (?) 1950-tallet (?) Stjørdal Ringovn
Trana gårdsteglverk 1852 (1853) 1890-årene(?) Steinkjer Gårdsteglverk
Forfang teglverk 1800-tallet 1800-tallet Steinkjer
Dahl teglverk 1853 1800-tallet Steinkjer
By teglverk 1847 1800-tallet Steinkjer
Baklandet teglverk 1277 1970 Trondheim Ringovn (1868)
Trøndelag