Et av de mest interessante og rikeste teglmiljøer i landet finner vi på Jæren i Rogaland. De dype leirlagringene der har et relativt høyt innhold av ren leirsubstans. Det gir et plastisk, fint råstoff, også for finere keramiske arbeider. På Jæren er det bl.a. funnet rester av leirkrukker helt fra folkevandringstiden og vikingtiden. Men fra 1700-tallet blir Sandnes tyngdepunktet for teglindustrien i Rogaland. Den gode leiren fører til at en rekke teglverk og pottemakerier etablerer seg i byen.

I tillegg til Sandnes finner vi betydelig teglindustri Karmøy fra slutten av 1800-tallet. Disse teglverkene ble primært etablert for å dekke teglbehovet på vestlandet forøvrig. Bakgrunnen er at verken Hordaland eller Sogn og Fjordane har leirfelt av betydning. Bergen måtte derfor "importere" tegl, bl.a. fra Karmøy.

Det er også verdt å merke seg at det var ved Malde teglverk i Stavanger at Norges første ringovn ble bygget. Det var eieren, L.C. Aas, som søkte om norsk patentbeskyttelse på vegne av oppfinneren, Friedrich Hoffmann. Dette kan vi lese i Patentstyrets protokoller av 1865: "Klassen [patentstyret] har gjennom den ærede direktion modtaget en ansögning fra overretssagförer C. Aas i Stavanger om patent for bygmester Friederich Hoffmann i Berlin på et af denne opfundet system for brænding av teglsten, kalk og lignende"

Tabellen nedenfor viser alle teglverk i Rogaland.

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Åsland teglverk 1836 1800-tallet Time Åsland Taksteinverk
A/S Graverens teglverk 1877 1976 Sandnes
Sandnæs teglverk (Gamlaverket) 1784 1916 Sandnes
Opstad teglverk 1875 1920
Nynæs teglverk (O.C. Østraadt AS) 1873 1959 Sandnes Nedre Trones Ringovn
Nygaard teglverk (Karmøy) 1898 1942 Karmøy Ringovn (?)
Malde teglverk 1857 1916 Stavanger G.nr. 38, B.nr. 152 Ringovn (1864)
Lura teglverk limit 1900 1917 Sandnes Strandgata 147, 4304 Sandnes Siksakovn
Larvika teglverk 1850 (ca) 1880 (ca) Suldal
Jærtegl (Sandnes Tegl AS) 2004 2005 Klepp Tunnelovn
Graverens teglverk nr. 5 1914 1976 Sandnes Høyland Ringovn
Graverens teglverk nr. 4 1912 1976 Sandnes Ringovn
Graverens teglverk nr. 3 (Ullendals) 1860 1976 Sandnes Ringovn
Graverens teglverk nr. 2 1896 1976 Sandnes Ringovn, tunellovn
Graverens teglverk nr. 1 (Østraadts Teglværk) 1852 1976 (1997) Sandnes Ringovn (1877)
Gjesdal teglverk 1840-årene 1910 Gjesdal
Ganns potteri- og teglverk 1873 1976 Sandnes Ringovn, tunnelovn
Kaupanes Keramiske Industri A/S 1971 1974 Egersund Flammeovn
Bø teglverk (Bergens teglverk) 1876 1974 Karmøy Ringovn
Boganes teglsten og murstenfabrique 1812 1840 (ca.) Stavanger
Altona teglverk 1854 1920 Sandnes
A/S Gann-Graveren (Sandnes Tegl AS) 1976 1994 Sandnes Gravarsveien, 4306 Sandnes Tunellovn