I 1929 ble det funnet rester etter et teglbrenneri med tre ovner på Tigelstø på Skiptvetsiden av fastlandet. Dessverre ble ovnen vesentlig ødelagt før fagfolk fikk dokumentert funnet. Men det var tydelig at det hadde ligget tre ovner ved siden av hverandre, og at verket dermed ikke var ubetydelig. Ovnene ved Tigelstø er trolig opphavssted for teglet som er brukt på Valdisholm på 1200-tallet.

Valdisholm, også kalt Vallersøy, ligger i Glomma mellom Skiptvet og Eidsberg i Østfold. På denne lille holmen ligger restene av en middelalderborg. Borgen ble reist som et ledd i et større forsvarssystem som vokste fram under borgerkrigene på 1200-tallet. Borgruinen på Valdisholm er først beskrevet i moderne tid av Jacob Nicolaj Wilse på 1770-tallet. Han beskriver murrester av gråstein og tegl, lagt i kalk. Ruinen må allerede på den tiden ha vært fragmentarisk, men antakelig vesentlig bedre bevart enn i dag.

Sagaen forteller at Håkon Håkonsson «lot husa» Valdisholm. Dette er blitt tolket slik at det var han som befestet holmen. Nøyaktig når dette skjedde vet vi ikke, men fra 1225 var holmen tilholdssted for en av kongens viktigste støttespillere, Arnbjørn Jonsson. Borgen nevnes flere ganger i Håkon Håkonssons saga i forbindelse med borgerkrigene, siste gang ved Arnbjørn Jonssons død i 1240, da borgen ble inntatt av hertug Skule.

Kilder:

FylkeØstfold
KommuneEidsberg
Etablert1200-tallet
Nedlagt1300-tallet (?)
Beliggenhet