Den første teglproduksjonen i Østfold kom trolig igang ved Valdisholm i Eidsberg på 1200-tallet. Arnfinn Jonson bygde borgen sin av teglstein. Det finnes godt bevarte rester etter brennovnene. Ved gjenoppbygningsarbeider etter en brann på plassen Tigelstø i 1929, støtte man på rester etter tre brennovner.

I århundrene som fulgte ble det sikkert produsert tegl i slike små anlegg rundt om i Østfold, selv om man ikke har funnet så godt bevarte rester som de ved Tigelstø. I 1528-29 nevnes bl.a. leveranse av taksten fra Sarpsborg til Akershus (Nordby, s. 137).

Det som imidlertid gjør Østfold spesiell i denne sammenheng er teglindustrien som vokste frem ved Nedre Glomma. Det første verket, Nabbetorp Teglverk, ble anlagt av staten i 1660 for å dekke festningens behov for murstein. Senere vokste teglverkene frem som paddehatter. Mellom Sarpsborg og Fredrikstad var det i sin tid over 40 teglverk. I dag er det ingen igjen i dette området. Årsaken til denne oppsamling av teglverk henger sammen med leirslammet som finnes i området.

Ser vi på terrenget langs begge sider av Glomma - fra Sarpsborg og til elvens utløp ved Fredrikstad - finner vi en rekke fordypninger og buktninger i fjellmassivet. Disse grytene er fylt av mer eller mindre fint leirslam i dype avlagringer - opptil 10-20 meter dype på sine steder. De fleste av disse har et relativt bra innhold av ren leirsubstans og er ypperlige teglleirer. På en rekke steder gir de et utmerket råstoff for tynngods, f.eks. takstein. Dette gjelder særlig gryta som begrenses i nord av Hauge tettbebyggelse i Rolvsøy, Nøkleby med Kirkefjellet i syd og riksvei 109 i vest. Denne leira er så finkornet og tett at den også har vært benyttet uslammet til keramiske arbeider.

Felles for de fleste leirene langs Glomma er at de, forutsatt en riktig behandling i produksjonen, gir et frostsikkert materiale, med stor bruddstyrke. De fleste steder er også jerninnholdet så høyt, og kalkinnholdet så lavt, at steinen får en vakker rød farve etter brenning.

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Brekke teglverk 1850(?) 1880(?) Rakkestad
Krosby teglverk 1850(?) 1880(?) Rakkestad
Øverby teglverk 1850(?) 1880(?) Rakkestad
Julsrud teglverk 1850(?) 1880(?) Rakkestad
Torsø teglverk 1800-tallet 1900(?) Fredrikstad Torsøkilen
Charlottenborg teglverk 1900 1905 (ca) Moss Jeløya
Klepper teglverk 1600-tallet 1600-tallet Rakkestad
Velund teglverk 1790? 1820 (ca) Rakkestad
Harlem teglverk (Degernes) 1770? 1820? Rakkestad
Jaren teglverk 1790? 1820 (ca) Rakkestad Ytterskogen
Sæves teglverk 1790? 1820 (ca) Rakkestad Os
Snekkenes teglverk 1800-tallet 1800-tallet Rakkestad
Gjerrebogen teglverk 1880-årene 1914 Moss Vålerveien 65
Frøshaug teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Trøgstad
Buer teglverk 1757 1700-tallet (?) Halden Idd
Røtne gårdsteglverk 1700-tallet 1700-tallet (?) Fredrikstad Onsøy
Kjølberg gårdsteglverk 1747 1880 (ca) Fredrikstad Onsøy
Ørje teglverk 1900-tallet (?) 1900-tallet Marker
Årum teglverk 1898 1951 Fredrikstad Ringovn
Øvre Nøkleby teglverk (Falcheverket) 1855 1921 Fredrikstad Ringovn (1874)
Øvre Nabbetorp teglverk (Sindingverket) 1852 1900 Fredrikstad Ringovn (fra 1890-årene)
Østfold potteri 1900-tallet 1900-tallet Fredrikstad
Østenby teglovn 1838-39 1800-tallet Marker Gårdsteglverk
Yven teglverk 1890-årene 1932 Fredrikstad Ringovn
Ysterudviken teglverk 1900 (ca) 1950-årene Marker Siksakovn
Søndre Walle teglverk (A/S Walle teglverk) 1874 1929 Fredrikstad Ringovn
Nordre Walle teglverk 1874 1899 Fredrikstad Ringovn
Voyen teglverk (Vøyen) 1800-tallet 1800-tallet Spydeberg
Trosvik (Fjeldberg) teglverk 1810 (ca) 1800-tallet Fredrikstad Trosvik
Tigelstø teglbrenneri 1200-tallet 1300-tallet (?) Skiptvet
Thorsbekkdalen I 1800 (ca) 1800-tallet Sarpsborg Tune
Thorsbekkdalen II 1800 (ca) 1800-tallet Sarpsborg Tune
Torp Brugs teglverk (Wieleverket) 1896 1908 Fredrikstad Ringovn
Lundestad teglverk 1800-tallet 1800-tallet Halden
Sannegaard teglverk 1760-årene (?) 1860 Fredrikstad Onsøy
Tangen teglverk (Fredrikstad) 1892 1962 Fredrikstad Ringovn
Sorgenfri teglverk - Otterstadverket 1849 1969 Fredrikstad Ringovner (fra 1880-årene)
Skøyen teglverk 1800 1830 Spydeberg
Skjeberg teglverk (Ravneng teglverk) 1899 1962 Sarpsborg Ringovn (1899)
Sellebak teglverk 1860-årene 1867 Fredrikstad Narntegate 25, 1636 Fredrikstad
Sandaker teglverk (Østfold) 1880 1906 Rakkestad
Samhold teglverk 1899 1908 Fredrikstad Rolvsøy Ringovn
Rostad teglverk 1899 1900 Fredrikstad Ringovn
Rekustad teglverk 1899 1901 Fredrikstad Visterflo Ringovn
Rakkestad teglverk (Bodals teglverk) 1899 1981 Rakkestad Ringovn, tunnelovn
Søndre Omberg teglverk 1897 1923 Fredrikstad Ringovn
Nordre Omberg teglverk 1899 1929 Fredrikstad Ringovn
Nordre Torp teglverk 1892 1912 Fredrikstad Ringovn
Nedre Nøkleby teglverk (Hanseverket) 1864 1974 Fredrikstad Ringovn
Narnte teglverk (Capjon-verket) 1898 1978 (3. juni) Fredrikstad Galtungveien Ringovn
Nabbetorp teglverk (Nedre) 1673 (1737, 1892) 1929 Fredrikstad Ringovn
Måstad teglverk 1776 1800-tallet (?) Marker
Moumstranda teglverk (Nordre Moum) 1899 1900 Fredrikstad Ringovn
Moum teglverk 1894 1905 (ca) Fredrikstad Ringovn
Moss teglverk (Melløs teglverk) 1807 1919 Moss Ringovn
Marker teglverk 1966 1971 Marker 1870 Ørje Flammeovn
Lunde teglverk (Hauge nye) 1895 1907 Fredrikstad Ringovn
Lie teglverk 1600-tallet 1800-tallet (?) Spydeberg
Lars Lunds gårdsanlegg 1800 (ca) 1800-tallet Fredrikstad Rolvsøy Gårdsteglverk
Kjølberg teglverk (Kundertverket) 1875 1929 Fredrikstad Ringovner (2 stk)
Jenseverket 1850-årene 1870-årene Fredrikstad
Holmen teglverk ved Visterflo 1800-tallet 1800-tallet Fredrikstad (Sarpsborg?)
Holmen teglverk ved Nipa (Bakkelva) 1800-tallet (?) 1800-tallet Sarpsborg Gårdsteglverk
Nordre Holm teglverk 1899 1911 Fredrikstad Torsnes Ringovn
Søndre Holm teglverk 1899 1911 Fredrikstad Torsnes Ringovn
Holm og Heie teglverk 1890-årene (?) 1890-årene (?) Fredrikstad Torsnes Kom aldri i drift
Haugen teglverk 1864 1900 Spydeberg Ringovn (?)
Hauge teglverk - Wiel & Co. 1873 1877 Fredrikstad Flammeovn
Gudeberg teglverk 1899 1929 Fredrikstad Ringovn
Grimsrød teglverk 1840-tallet 1840-tallet Moss Gårdsteglverk
Greåker nordre teglverk 1897 1909 Sarpsborg Ringovn
Greåker søndre teglverk 1897 1909 Sarpsborg Ringovn
Gretnes teglverk 1896 1956 Fredrikstad Ringovn
Gimle teglverk 1894 1923 Fredrikstad Ringovn
Fredrikstad teglverk A/S (Jonassens teglverk) 1899 1905 / 1929 Fredrikstad Ringovn
Framnes teglverk 1900 1905 (ca) Moss Jeløya Gårdsteglverk
Fjeldberg teglverk 1830-årene 1860-årene Fredrikstad
Evje teglverk 1865 1925 Fredrikstad Ringovn
Elverhøi teglverk 1860 (1893) 1870 (1909) Fredrikstad Ringovn (1893)
Elingård teglverk 1700-tallet 1903 (ca) Fredrikstad
Ek gårdsanlegg 1800-tallet 1800-tallet Fredrikstad Gårdsteglverk
Torp teglverk (Degernes) 1634 1640-tallet? Rakkestad
Buerdalen teglverk 1800-tallet 1800-tallet Sarpsborg Gårdsteglverk
Borregård teglverk 1700-tallet 1960-årene Sarpsborg Ringovn
Borge og Co. teglverk (Mattisverket) 1885 1957 Fredrikstad Ringovn. Ikke F.f.T. medlem.
Bjørnstadvannet II 1800-tallet 1800-tallet Sarpsborg Gårdsteglverk
Bjørnstadvannet III 1800-tallet 1800-tallet Sarpsborg Gårdsteglverk
Bjørnstadvannet I 1800-tallet 1800-tallet Sarpsborg Gårdsteglverk
Alvim teglverk 1879 1883 Sarpsborg
A/S Nabbetorp teglverk 1897 1909 Fredrikstad Glomma øst F.f.T. medlem
A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T) 1909 1982 Fredrikstad