Det var i Magnus Lagabøtes regjeringstid (1263-1280) at den første teglproduksjonen kom igang her i landet. Ved forliket mellom kongemakt og kirke i Bjørgvin i 1277 fikk geistligheten i Nidaros, i Magnus Lagabøtes landslov, retten til teglfremstilling. Magnus Lagabøte oppførte bl.a. et kastell i tegl på Slottsfjellet i Tønsberg.

På 1200-tallet anla Magnus Lagabøtes sønn, kong Håkon V Magnusson, et teglbrenneri på "løkkene øst for byen", sannsynligvis for å skaffe stein til utvidelsen av Mariakirken. Gulvflisene i klosteret på Hovedøya er muligens også laget her, og steinen til Olavsklosteret. Det har også vært flere ovner både for tegl- og kalkbrenning i Maridalen. I et brev fra 1335 nevnes ovner der som tilhørende Mariakirken.

I århundrene som fulgte er lite nedskrevet om teglverk i Oslo og omegn. Den første oversikten over alt som fantes av sager, møller og teglverk i det som i dag er Oslo, får i vi 1810. En protokoll fra Akers fattigvesen regner opp en rekke teglverk. I 1810 var det fem; Sollerud, mellom og nedre Foss, Nes i Maridalen og Hasle teglverk. I løpet av de neste tre årene kom det seks nye til: Ensjø og Ris i 1811, Haugerud, Bentsebakken og Smalvolden i 1813 og Voksen i 1814. Men det er først i siste halvdel av 1800-tallet at det ble bygd teglverk i denne regionen som vi kan følge til de ble nedlagt omkring midten av 1900-tallet.

På mange steder i Oslo ligger leira i 50-70 meters dybde og i stor bredde. Partiklene i Oslo-leira stammer fra omkringliggende fjell i gneis og granitt som under istiden ble knust av den enorme vekten av ismassene. Da isen begynte å smelte, ble fjelloverflaten skurt til grus og sand. Deretter har kjemiske prosesser omdannet dette til ørsmå leirmineralpartikler.

Ellers i Akershus er det spesielt verkene på Romerike som er verdt å nevne. Glomma og Vorma møtes på Romerike, og det er betydelig avsetning av leire fra disse Norges to lengste elver, samt fra andre elver, som f.eks Leirelva. De to fossenes larm ga i sin tid opphav til navnet Raumelv om Glommas nedre løp. Derfra fikk folket i regionen sitt navn, og regionen ble hetende Romerike. Det er leire fra disse elvene som i sin tid ga Romerike en blomstrende teglverksindustri.

Search:
Teglverk Etablert Nedlagt Kommune Beliggenhet Merknad
Ulsholt teglverk 1800-tallet? 1860(ca) Oslo
Nannestad teglverk 1800-tallet 1920-årene Nannestad
Låke teglverk 1800-tallet 1800-tallet Nannestad
Rustad teglverk 1700-tallet 1700-tallet Nannestad
Dal teglverk 1800-tallet 1800-tallet Nittedal Rygga
Gaustad teglverk (Nittedal) 1800-tallet 1800-tallet Nittedal Nedre Gaustad
Døhlen teglverk (Nannestad) 1885 1960 Nannestad Holter Ringovn
Akershus festning teglverk 1589 1600-tallet Oslo På bryggen sør for festningen
Farseggen teglverk 1650-tallet 1680 (usikker) Skedsmo
Valle teglverk 1800-tallet 1900-tallet Oslo Helsfyr
Vestre Nordby teglverk 1790 1800-tallet Ås Gårdsteglverk
Schjerdens teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Oslo Pilestredet 38, 0166 Oslo
Haugens teglverk (Oslo) 1800-tallet 1800-tallet Oslo Waldemar Thranes gate 98, 0175 Oslo
Bjølsen teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Oslo
Blagstads tegel- og sandsteens fabrique 1750-årene 1760-årene (?) Asker
Store Gran teglverk 1785 1800-tallet (?) Sørum
Fet teglverk 1800-tallet 1800-tallet Fet
Bekk teglverk 1790 1800-tallet Ås Gårdsteglverk
Øvre Solberg teglverk 1883 1911 (?) Frogn
Wøyen gård teglverk 1758 1800-tallet (?) Bærum Gårdsteglverk
Vormen teglverk 1899 1969 Eidsvoll Ringovn
Voksen teglverk 1814 1800-tallet Oslo
Vik teglverk 1700-tallet 1700-tallet Enebakk Gårdsteglverk
Vevelstad Verk - Teglverket ved Fosstjern 1790 (ca) 1820 (ca) Ski Langhussenteret 8, 1405 Langhus Gårdsteglverk
Tobiassens teglverk 1800-tallet 1900 (?) Oslo
Teisen teglverk 1800-tallet 1883 Oslo
Kasa teglverk (Lautabekken) 1800-tallet (?) 1800-tallet Oslo Gårdsteglverk
Svendengen teglverk 1840 1907 Oslo Ringovn
Sollerud teglverk 1777 1800-tallet Oslo Lilleakerveien 2, 0283 Oslo
Smalvolden teglverk 1813 1800-tallet Oslo Tveten gård Gårdsteglverk
Skiphelle teglverk 1839 1860-årene Frogn
Schibbye-verket 1896 1912 Nes Ringovn (?)
Sandviken kalkfabrik og teglverk 1871 1897 Bærum Ringovn
Rud teglverk 1750 (ca) 1830-årene Ski Kråkstad Gårdsteglverk
Ris teglverk (Risverket) 1811 1800-tallet Oslo
Ringvold teglverk 1899 1958 Bærum Ringovn
Regineborg teglverk og potteri 1800-tallet 1800-tallet Oslo Maridalsveien 64, 0458 Oslo
Oppegård teglverk 1895 1895 Oppegård Skiveien 200, 1415 Oppegård Ringovn
Onsrud teglverk 1870 1890 Ullensaker
Nygaard teglverk (Oslo) 1890 1969 Oslo Etterstadsletta 124-128, 0659 Oslo Ringovn
Normannsløkken teglverk 1864 1800-tallet Oslo Ensjøveien 17, 0655 Oslo
Nordby Hepa 1941 1942 Rælingen Tunnelovn
Nordby bruk og teglverk 1700-tallet 1965 Rælingen Ringovn
Nes teglverk (Oslo) 1250 1873 (1880) Oslo G.nr. 70, B.nr. 6
Må gård teglverk 1850 1891 Eidsvoll Gårdsteglverk
Munkehagen teglverk (Møllhausen) 1878 1898 Oslo Konows gate 70, 0196 Oslo
Minne teglverk 1737 1800-tallet Eidsvoll
Løkke teglverk 1800-tallet 1800-tallet Bærum Sandvika
Lynesdalen teglverk 1896 1917 Eidsvoll Ringovn
Losby bruk 1700-tallet (?) 1800-tallet (?) Lørenskog
Lillo teglverk 1880-årene 1920-årene Oslo Ringovn
Lilleberg (Lenschow) teglverk 1872 1900-tallet Oslo Gladengveien, 0661 Oslo Ringovn
Kristiania teglverk 1897 1960-årene Oslo Nils Hansens vei 18, 0667 Oslo Ringovn
Kjernsmo gård teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet Nes Haga
Jordal teglverk 1840-årene 1914 (ca) Oslo Galgeberg
Ingjær teglverk 1763-1803 1903 (ca) Ullensaker
Håkon V's teglverk 1290 1300-tallet Oslo Bjørvika
Høyenhall teglverk 1892 1960-årene Oslo Østensjøveien 79, 0667 Oslo Ringovn
Hovin teglverk 1893 1967 Oslo Grenseveien 58, 0579 Oslo Ringovn
Hoelstad teglverk 1897 1936 Ås Åsveien 285, 1400 Ski Ringovn
Holmboes teglverk (Holmen) 1757 1848 Oslo
Hjera teglverk 1800-tallet (?) 1875 Eidsvoll
Havna teglverk 1800-tallet 1920 Oslo Treschows og Gullhaug bro Ringovn (fra 1890-årene)
Haugerud teglverk 1813 1800-tallet Oslo
Hasle teglverk 1802 1800-tallet Oslo Halse T-banestasjon
Nes teglverk (Hakadal) 1700-tallet 1800-tallet Nittedal Greveveien 41, 1488 Hakadal
Grini teglverk 1790 (1876) 1902 Bærum Ringovn (?)
Froen teglverk (Fron) 1790-årene 1937 Frogn Ringovn (fra 1890-årene)
Schultzehaugen teglverk 1800-tallet(?) 1910 (?) Oslo Maridalsveien 29
Mellomverket 1800-tallet(?) 1800-tallet Oslo Waldemars hage 6, 0175
Øvre Foss teglverk 1844 1880-tallet Oslo Mølleparken 6, 0459 Oslo
Ensjø teglverk 1811 1914 Oslo Rolf Hofmos gate 20, 0655 Oslo
Elvenengen gård teglverk 1800-tallet(?) 1800-tallet(?) Nes Gårdsteglverk
Ekeberg gård teglverk 1890(?) 1900-tallet Enebakk Gårdsteglverk
Eidsvold Værks teglverk 1878 1932 Eidsvoll Ringovn
Døhlen teglverk (Jessheim) 1860 1916 Ullensaker Jessheim Ringovn (1885)
Dæhleneng teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Oslo Ringovn (?)
Dylterud teglverk 1800-tallet 1870 (ca.) Ås Ved Årungen
Drømtorp teglverk 1930-tallet 1940-tallet Ski Teglveien i Ski Ringovn
Bårlidalen teglverk 1700-tallet 1800-tallet Eidsvoll
Bådshaug teglverk AS 1892 1960 (brann) Eidsvoll Ringovn
Børsholmen Teglverk 1897 1902 Asker Ringovn
Bønsdalen teglverk 1800-tallet (?) 1800-tallet (?) Eidsvoll
Bryn teglverk 1874 1960-årene Oslo Nils Hansensvei 8 Ringovn
Brotnu teglverk 1763 1800-tallet Ullensaker
Bredtvedt teglverk 1883 1800-tallet Oslo
Blakstad teglverk (Teglverket på Vahus) 1855 1863 Asker Gårdsteglverk
Bjørnegaard teglverk 1880-årene(?) 1890-årene(?) Bærum
Bislet teglverk 1846 1898 Oslo Bislett stadion Ringovn
Bentse teglverk 1813 1900 (ca.) Oslo Sagene, 0476 Oslo
Asak teglverk (Stordalen) 1860 1908 Skedsmo
Alna teglverk (Nes-perioden) 1966 1990 Nes Tunellovn
Alna teglverk (Oslo-perioden) 1896 1966 Oslo Alnaelven Ringovner (2 stk)
Akers teglverk (Oslo) 1860 1974 Oslo Østre Aker vei 18, 0581 Oslo Ringovn
A/S Vormen forenede teglverker 1900 1969 Eidsvoll
A/S Norsk Tegl 1986 1996(?) Oslo
Økernlund teglverk 1899 1922 Oslo Lundliveien 20, 0584 Oslo Ringovn
A/S Oslo teglverker 1911 1970 Oslo