På den vestre enden av Fallaksø, Solbergelven, har det i gammel tid ligget et teglverk - her kalt Fallaksø gamle teglverk. Det ble oppført omkring 1850 og var i drift helt sikkert til 1875, sannsynligvis til først i 1880-årene. Her ble det laget både murstein og takstein. Møllene ble drevet med hester. Det beskjeftiget til sine tider 8-10 mann. Siste eier var Gerhard Berg, eier av Fallaksø.

Se også Fallaksø teglverk - verket som ble etablert på samme plass i 1898.

FylkeBuskerud
KommuneNedre Eiker
Etablert1850
Nedlagt1880-årene
Beliggenhet