Selv om det har eksistert teglverk i nær sagt hele Norge, er det ikke tilfeldig hvor de ble etablert. Enkelte områder hadde høyere konsentrasjon av teglverk enn andre. Det var særlig to forhold som var avgjørende for stedsvalget ved bygging av teglverk; nærhet til råvarene og nærhet til markedet.

Nærhet til råvarene, dvs. leirforekomster, var det aller viktigste. Det var svært dyrt og upraktisk å frakte større mengde rå leire, så teglverkene ble i stor grad lagt rett ved leirfeltene. De største og fineste avleiringene finnes ved elve- og fjordmunninger, blant annet rundt Oslo-dalen, ved Drammenselva, i Rogaland, ved Trondheimsfjorden og i særlig grad ved Glommas munning mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Men nærheten til markedet var også viktig. Dermed ble mange av de store teglverkene etablert byer og tettsteder. Et unntak var Bergen. Det er nemlig svært lite leire i Hordaland, og Bergen var dermed avhengig av "import" fra andre steder i landet.