I september 1946 oppnevnte staten ved Handelsdepartementet en komite som skulle undersøke norsk teglindustri etter andre verdenskrig og komme med forslag for økt produksjon. Teglverkskomiteen gjennomførte en kartlegging av landets teglverk i 1947. Følgende 56 teglverk ble registrert:

Østfold (11 verk)
Narnte teglverk (F.f.T.)
Sorgenfri Teglverk (F.f.T.)
Nøkleby teglverk (F.f.T.)
Tangen teglverk (F.f.T.)
Gretnes teglverk (F.f.T.)
Borge og Co. teglverk
Årum teglverk
Borregård teglverk
Rakkestad teglverk
Skjeberg teglverk
Ysterudviken teglverk

Oslo og Akershus (14 verk)
Vormen teglverk
Bådshaug teglverk
Hovin teglverk
Alna teglverk
Bryn teglverk
Høienhall teglverk
Kristiania teglverk
Aker teglverk
Nygård teglverk
Drømtorp bruk og teglverk
Ringvold teglverk
Nordby bruk og teglverk
Nordby Hepa
Døhlen teglverk

Hedmark (2 verk)
Spetals verk
Odal teglverk

Oppland (1 verk)
Onsager teglverk

Buskerud (6 verk)
Spikkestad teglverk
Høvik teglverk
Åserud teglverk
Solberg teglverk
Hønefoss teglverk
Fosheim bruk og teglverk

Vestfold (1 verk)
Galleberg bruk og teglverk

Telemark (1 verk)
Bratsberg teglverk

Rogaland (7 verk)
Graverens teglverk I
Graverens teglverk II
Graverens teglverk III
Graverens teglverk IV
Østraadt teglverk
Gann teglverk
Bø teglverk

Sogn og Fjordane (2 verk)
Helle teglverk
Vårdal teglverk

Møre og Romsdal (1 verk)
Nes teglverk

Sør-Trøndelag (4 verk)
Trondheim aktieteglverk
Strinden teglverk
Fosen teglverk
Lundamo teglverk

Nord Trøndelag (4 verk)
Lånke teglverk
Laup teglverk
Tangen teglverk
Trana teglverk

Nordland (1 verk)
Bodø teglverk

Troms (1 verk)
Det nordenfjeldske teglverk AS

 

Registreringen inneholdt en rekke ulike data. Det ble blant annet registrert total kapasitet (antall stein) og antall ansatte. Nedenfor vises teoretisk kapasitet og antall ansatte i høysesong (sommer).

1947 total kapasitet

1947 antall ansatte