Nedre Glomma var i årtier kjerneområde for norsk teglverksindustri. Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960-tallet var teglverksindustrien mellom Sarpsborg og Fredrikstad ledende i landet. Ingen andre steder var det høyere tetthet av teglverk. Og ingen andre steder var det større produksjon av teglstein. Vi kan blant annet nevne at da A/S Fredrikstad forenede teglverker (F.f.T) ble etablert i 1909 var den Nord-Europas største teglbedrift.

Svært mye av utviklingen i norsk teglindustri startet her. Men det var også her det stagnerte. Den dominerende posisjonen til Fredrikstad forendede teglverker gjorde at de ikke var lydhøre ovenfor moderne teknologi. Da sumprom og tunnelovner kom for fullt etter andre verdenskrig var de gamle bedriftene skeptiske. Dermed tok andre, og mer moderne verk, "ledertrøya" på 60- og 70 tallet.

 

Følgende teglverk lå på vestre elvebredd fra nord til syd:

 

Følgende teglverk lå på østre elvebredd fra nord til syd: