Selv om det har vært teglvirksomhet over store deler av Norge er det likevel noen områder som utpeker som spesielt. Disse kan du lese mer om her.

På kartet til høyre kan man også se hvor teglverkene lå etter annen verdenskrig. De sorte prikkene markerer den teoretiske kapasiteten til verkene.