Norges Teglindustriforening ble opprettet 1. januar 1976. Det var en bransjeforening for teglindustrien, opprettet som en følge av at Teglverkenes forskningsinstitutt (1952-1975) ble en del av Mur-Sentret i 1975. Teglindustriforeningen var på mange måter en gjenopprettelse (reaktivisering) av Den norske landsforeningen for teglverker (1917-1959).

Oppgaver for Teglindustriforeningen skulle blant annet være:

  • Kontakt med myndighetene vedrørende næringspolitiske spørsmål, prispolitikk, bransjeråd og standardiseringsarbeid
  • Innsamling og utarbeidelse av statistisk materiale
  • Kontakt med internasjonale, samarbeidsforeninger (NST, TBE, AEC)
  • Opplæringsvirksomhet internt i bransjen
  • Samarbeid med Mur-Sentret
  • Bokholderi og regnskapsrutiner
  • Koordinering av FOU-virksomhet i bransjen som ikke lå under Mur-Sentrets arbeidsområde