Teglindustrien har siden tidlig på 1900-tallet hatt sine ulike interesseorganisasjoner. Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har eksistert, men også fagorganisasjoner og yrkesorganisasjoner.

I dag er ingen av disse igjen, selv om det finnes noen tiltak for å spre kunnskap om teglstein. Murbransjen har også i dag interesseorganisasjoner. Disse er ikke omtalt her.

Bruk menyen og les mer om de ulike organisasjonene som har eksistert.