Utvalg, råd og komiteer er en mye brukt arbeidsform i norsk forvaltning. Her kan du lese om statens politikk overfor teglindustrien.