De vanligste skader på tegltak er råte i opplektingen og bordtaket, samt nedising av takrenner med råteskader langs raften som resultat. Det er sjelden noe galt med taksteinen, den kan med fordel gjenbrukes.

Råteskader i underlaget utbedres ved å skifte ut defekt treverk og å legge på ny takpapp. Bilde til høyre viser original papp og lekter fra 1920-tallet. Legg merke til at sløyfer ikke ble brukt. Pappen var heller ikke vanntett, men undertaket har likevel holdt seg godt. Taksteinen var flat fredrikstadsten. Ved omlegging la man ny papp, sløyfer og lekter, samt gjenbruk av takstein. (NB! Bruk gjerne sløyfer så lave som 18 mm for å unngå at taket blir vesentlig høyere enn originalen).

Skader fremkommet ved isdannelser i takrennene har mer dyptgripende årsaker. Her nytter det ikke bare å skifte takrenner eller skadede bygningsdeler. Isdannelsen skyldes trolig at takkonstruksjonen ikke er tilstrekkelig luftet og isolert mot varme rom. Takets konstruksjon og bruken av loft og andre rom har innvirkning på hvordan et slikt tak kan forbedres.

Bruk gjerne profesjonelle taktekkere til å reparere undertak, nedløp etc. Bortsett fra høyden på sløyfer er det ikke noen vesentlig forskjell på omtekking med ny og gammel stein. Men husk å gi beskjed om gjenbruk av taksteinen. Mange er skeptiske, men husk at det er du som bestemmer, ikke taktekkeren.