Ved vedlikehold av pussete fasader er det flere forhold som er svært viktige:

  • å oppdage mangler og skader så tidlig som mulig
  • å forstå årsakene
  • å reparere med riktig typer materialer og riktig håndverksmessige metoder før skadene er blitt store.
  • Byggemåte og materialbruk i fasadene

Fasadeveggene i murgårdene fra siste halvdel av 1800-tallet er bygget opp av bærende teglstein i 1½ eller 2 steins tykkelse murt med kalkmørtel og pusset med kalkpuss. Gatefasadene ble bearbeidet arkitektonisk med ornamenter og trukne bånd. Også dette er som regel utført i kalkpuss, men noen ganger er ornamentene støpt i gips og festet til veggen. Mot slutten av 1800-tallet ble det oppført en del gårder hvor teglsteinsfasaden ikke ble pusset. Da er det brukt hardere brent tegl som tåler å stå uten puss uten å få frostskader. Den vanlige murgård har imidlertid teglstein som er brent under forholdsvis lav varme.

For vedlikehold og utbedring av slike fasader, se Riksantikvarens infoskriv.