Gammel murpuss er verdt å ta vare på! Spesielt hvis den er profilert i hjørner eller kanter, så har den en viktig arkitektonisk verdi. Det er ofte vanskelig å kopiere murpussen nøyaktig etter at den er fjernet. Som regel er det fullt mulig å reparere og sparkle gammel murpuss uten å fjerne alt. Da vil man samtidig bevare originalfargen. Om man maler over har man på denne måten mulighet for å tilbakeføre senere.

Bildene her viser en original murpuss fra 1920-tallet, der man fikset det ødelagte området og tok vare på resten. Resultatet ble bra!

bad1