Mønesteiner finnes i ulike varianter. Det har naturlig nok blitt produsert færre mønesteiner enn ordinære taksteiner, noe som gjenspeiler seg i mangel på gamle mønesteiner i dag. I gjenbruksbutikker er de å anse som antikviteter, og prisen er ofte 2-4 ganger høyere enn for vanlig gammel takstein.

Siden gamle mønesteiner er sjelden vare, så er det ekstra viktig å ta vare på disse. Når du skal skifte mønestein, legg merke til at det finnes flere ulike alternativer. Nedenfor vises noen eksempler. Steinen lengst til venstre er den eldste varianten. Steinen lengst til høyre med kul / krave er nyere, men kan også finnes på hus fra første del av1900-tallet.