Det har lenge vært i bruk forskjellige typer sement- eller betongtakstein. Produktene har ikke alltid svart til forventningene med hensyn til fargebestandighet og motstand mot brekkasje. Idag har produksjonen av betongtakstein kommet langt. Vi har fått et produkt som holder et rimelig prisnivå og samtidig er solid og gir pene tak. Betongtaksteinen er en etterligning av teglstein, både i form og farge.

Ulik fargeprosess 

I motsetning til teglsteinen, som får sin rødfarge fra brenning, fremkommer fargen på betongtakstein ved at det tilsettes fargestoff i betongblandingen. Et tak tekket med betongtakstein gir ikke helt den samme livfulle overflaten som tegltaket. For det første er hver stein mer presis i formen, noe som kommer av at den er støpt og ikke brent. Dernest er fargen mer ensartet og har ikke det samme fargespill som forskjellen i brenningsgrad gir teglsteinen. Rødfargen i betongen eldes ikke, men holder seg lenge fersk.

Betong bør erstatte betong. Tegl bør erstatte tegl. 

Har huset hatt tegltakstein, anbefaler vi derfor å fortsette å bruke teglstein, enten ny eller brukt. Har huset opprinnelig hatt betongtakstein, så fortsett med det. Forbeholdet mot betong gjelder primært utseendet og ikke kvaliteten, idet betongtakstein langt på vei kan konkurrere kvalitetsmessig med tegl og normalt gi svært god tetning mellom steinene. Det må dog understrekes at betong anbefales å skiftes oftere, men da snakker vi om intervaller på 50 år eller mer. Tegl kan som kjent vare i flere hundre år. Vær også obs på at betong krever mer luft mellom undertak og stein. Lekter og sløyfer kan normalt være noe slankere på tegltak. Dette er spesielt aktuelt ved restaurering av gamle hus.

Kilde: Gode råd om tak på eldre hus (Fortidsminneforeningen)