Dobbeltkrom taktegl har vært lite brukt i Norge. Så vidt vi vet har det kun vært produsert dobbelkrum ved Marker teglverk en kort perioden på slutten av 1960-tallet. Dobbeltkrom taktegl har imidlertid vært produsert ved teglverk i Sverige, Danmark og andre land. I Danmark kalles disse av og til for s-formet vingetegl.

Eldre dobbelkrom takstein er importert til Norge, og kan finnes trolig på mange hus landet rundt. Selv om det ikke finnes mange norskproduserte dobbelkrom teglstein, bør man ta vare på de som er importert.

For de som har lagt takstein på taket, så vet man at dobbelkrom har en stor fordel. I motsetning til enkelkrom takstein, så ligger dobbelkrom takstein mye mer stabilt på undertakets lekter. Naturlig nok fordi den har to "buer" å hvile seg mot. Denne stabiliteten er nok en av grunnene til at dobbelkrom er svært populær blant betongtaksteinene (som trolig er den mest utbredte taksteinen i Norge i dag).